مشخصات عمومی محیط اتاق سرور استاندارد

مشخصات اتاق

 • عایق بودن دیوارها، سقف و درها در برابر صدا
 • بدون هیچ پنجره ای به خاطر امنیت و صدا
 •  سقف دو متر و هفتاد سانتی متر
 • کف پوش آنتی استاتیک ( بدون موم ) برای کف کاذب
 • درها با پهنای یک متر و ده تا یک متر و بیست و ارتفاع حداقل دو متر و نیم

چیدمان تجهیزات به صورت استاندارد در اتاق سرور

 • رک ها با فاصله کافی طبق مشخصات هر تولید کننده : حداقل یک متر و ده  سانتی  در اطراف هر وسیله و یک متر و بیست در راهرو بین رک ها
 • رک های کامپیوتر مقاوم در برابر زلزله و اتصال به زمین مناسب
 • حداکثر شدت میدان الکتریکی تجهیزات 300 وات در 30 سانتی متر مربع
 • حداقل یک تلفن

پیشگیری از آتش سوزی اتاق سرور

 • سیستم اطفای حریق کافی : سیستم هشدار دهنده توصیه می شود.
 • افزایش احتمال آتش سوزی در صورتی که کابل ها یا سیستم های خنک کننده در مکانی یکسان در سقف یا در کف ترکیب شوند.

سیستم خنک کننده استاندارد اتاق سرور

 • سیستم توزیع هوا در کف اتاق پیشنهاد می شود: سیستم های داکت بندی شده مورد قبول هستند.
 • در هر کدام از این سیستم ها، رک ها در پیکر بندی راهرو گرم /راهرو سرد قرار میگیرند.
 • اگر در زیر کف قرار دارد، حداقل ارتفاع 60 سانتی متر باشد و کف کاذب برای تحمل وزن رک های سرور، تجهیزات بالا برنده و متحرک طراحی شده باشد.

سیستم های تهویه مطبوع اتاق سرور استاندارد تهویه هوا (AC)

 • سیستم ویژه اتاق با رطوبت کنترل شده، می باشد.
 • مستقل بوده و به سیستم ساختمان اصلی متصل نیست.
 • دمای 22 درجه سانتی گراد و رطوبت 45% RH
 • دستگاه حداقل 120 سانتی متر از سیستم رک کامپیوتر فاصله دارد، به این خاطر که تقطیر یا نشتی‌های دیگر به تجهیزات کامپیوتری آسیب نزند و دسترسی برای تعمیر ونگهداری ممکن باشد.
 • دستگاه از سیستم آب سرد محوطه ،اگر موجود باشد، استفاده می کند. معیارهای طراحی: دمای آب ورودی 8 درجه سانتی گراد و خروجی 16 درجه سانتی گراد.

برنامه ریزی مواجه با حوادث در اتاق سرور استاندارد

 • نصب افزودگی کافی
 • اطمینان از وجود سیستم های خنک کننده بکاپ.
 • تجهیزات تهویه مطبوع در قالب طرح N+1
 • قابلیت بسط و ارتقا کافی، آنالیزشده و طراحی شده توام با سیستم های مکانیکی و الکتریکی
 • قابلیت خاموش کردن خودکار سیستم ها بر اساس مانیتورینگ دمای هوا
 • محاسبه زمانی که هنگام صدمه دیدن سیستم خنک کننده در طی آن دمای اتاق بالا می رود.

طرح مناسب برای حذف آب ناشی از تقطیر کولرها، بوسیله نیروی گرانش یا پمپ

 • سیستم های الکتریکی استاندارد اتاق سرورظرفیت و کیفیت
 • پنل های مجزا و اختصاص یافته برای تجهیزات کامپیوتری و HVAC.
 • بررسی دقیق قدرت مورد نیاز تجهیزات برق اظطراری.
 • عدم وجود تجهیزات گرمایشی در این مکان
 • طراحی مناسب PDU ها برای هر رک
 • اطمینان از وجود سیستم ارت مناسب.
 • وجود ژنراتور های برق مستقل از دیگر بخش های ساختمان

آلارم ها و امنیت در اتاق سرورسیستم های هشدار دهنده

 • مانیتورینگ 24 ساعته شرایط محیطی و آگاهی بلادرنگ از بروز شرایط محیطی نا مناسب. سیستم مانیتورینگ بینا می تواند این وظیفه را برعهده بگیرد.
 • مانیتورینگ پارامترهای متعدد سیستم های UPS و PDU و اطمینان از سطح عملکرد آنها. سیستم مانیتورینگ بینا دارای امکانات و قابلیت های متعددی برای این منظور می باشد.
 • مانیتورینگ کلیه تردد های صورت گرفته با اتاق سرور و شناسایی ورود های غیر مجاز